Khách hàng

Nhà cung cấp Chúng tôi sử dụng

Không thích hợp cho hệ thống servo

Rexroth cho hệ thống thủy lực

Công nghệ cao cho máy bơm

Kuka cho cánh tay robot

Schneider cho điện

Cổ điển của chúng tôi Khách hàng

Hầu hết những khách hàng đó đều nổi tiếng là top 500 thế giới hoặc gần nó

image20
image16
image21
image18
image19
image15
image17
image22

Hơn Khách hàng

Đây chỉ là những thông tin khách hàng tham khảo trong năm 2017. Để biết thêm xin vui lòng kiểm tra tin tức của chúng tôi trên trang web.

 • image37
 • image38
 • image36
 • image35
 • image34
 • image32
 • image33
 • image30
 • image29
 • image31
 • image28
 • image24
 • image27
 • image25
 • image26