Máy ép thủy lực rèn nóng

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Máy ép thủy lực rèn nóng

    Rèn nóng được thực hiện trên nhiệt độ kết tinh lại kim loại. Tăng nhiệt độ có thể cải thiện độ dẻo của kim loại, có lợi cho việc cải thiện chất lượng bên trong của phôi và khó bị nứt. Nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm khả năng chống biến dạng của kim loại và giảm trọng tải của máy rèn cần thiết.