Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Nhà sản xuất máy ép thủy lực Chengdu Zhengxi thực hiện đầy đủ hệ thống chất lượng ISO9001 và thực hiện nghiêm ngặt ba khâu kiểm tra trong sản xuất, đó là kiểm tra nguyên liệu, kiểm tra quá trình và kiểm tra xuất xưởng; các biện pháp như tự kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau, kiểm tra đặc biệt cũng được áp dụng trong quá trình lưu thông sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đảm bảo rằng các sản phẩm không phù hợp không được rời khỏi nhà máy. Tổ chức sản xuất theo đúng yêu cầu của người sử dụng và các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan, cung cấp sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm được cung cấp là sản phẩm mới và chưa qua sử dụng, được làm bằng nguyên liệu thích hợp và công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng chất lượng, thông số kỹ thuật và hiệu suất của sản phẩm phù hợp với yêu cầu người sử dụng . Hàng hóa phải được vận chuyển theo cách thích hợp, việc đóng gói và đánh dấu phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu của người sử dụng.

Chính sách Chất lượng, Mục tiêu, Lời cam kết

Chính sách chất lượng

Khách hàng đầu tiên; chất lượng đặt lên hàng đầu; kiểm soát quy trình nghiêm ngặt; tạo ra một thương hiệu hạng nhất.

Mục tiêu chất lượng

Tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt 100%; tỷ lệ giao hàng đúng hẹn đạt 100%; ý kiến ​​của khách hàng được xử lý và phản hồi 100%.

Chất lượng Điều khiển

Xưởng sản xuất Một

1. Hệ thống chất lượng: Để kiểm soát hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sản phẩm, đội ngũ quản lý và nhân sự nhằm ngăn chặn và loại bỏ những sản phẩm không đạt chất lượng, công ty đã hình thành hệ thống tài liệu hệ thống chất lượng một cách có kế hoạch và hệ thống, đồng thời thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo chất lượng Hệ thống tiếp tục hoạt động hiệu quả .

2. Kiểm soát thiết kế: để đảm bảo rằng việc thiết kế và phát triển sản phẩm được lên kế hoạch và thực hiện theo quy trình kiểm soát thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia liên quan và các yêu cầu của người sử dụng.

3. Kiểm soát hồ sơ, tài liệu: Để duy trì tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và hiệu quả của tất cả các tài liệu, tài liệu liên quan đến chất lượng của công ty, đồng thời ngăn chặn việc sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc không hợp lệ, công ty kiểm soát chặt chẽ các tài liệu, vật liệu.

4. Mua hàng:Để đáp ứng yêu cầu chất lượng của các sản phẩm cuối cùng của công ty, công ty kiểm soát chặt chẽ việc thu mua nguyên phụ liệu và các bộ phận bên ngoài. Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục xác minh trình độ nhà cung cấp và mua sắm.

5. Nhận dạng sản phẩm:Để tránh tình trạng nguyên phụ liệu, phụ tùng, bán thành phẩm, thành phẩm thuê ngoài lẫn lộn trong sản xuất và lưu thông, Công ty đã quy định cách ghi nhãn sản phẩm. Khi các yêu cầu về xác định nguồn gốc được quy định, mỗi sản phẩm hoặc lô sản phẩm phải được nhận dạng duy nhất.

6. Kiểm soát quy trình: Công ty kiểm soát hiệu quả từng quá trình ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu quy định.

7. Kiểm tra và thử nghiệm: Để xác minh xem các mặt hàng khác nhau trong quá trình sản xuất có đáp ứng các yêu cầu quy định hay không, các yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm được quy định và phải lưu hồ sơ.

A. Kiểm tra và thử nghiệm mua hàng

B. Kiểm tra và thử nghiệm quy trình

C. Kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng

8. Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: Để đảm bảo độ chính xác của công tác kiểm tra, đo lường và độ tin cậy của giá trị, đáp ứng yêu cầu sản xuất, Công ty quy định các thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm phải được kiểm soát, kiểm tra và sửa chữa theo đúng quy định.

Xưởng sản xuất 2 (Máy tiện lớn)

1. Kiểm soát các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn: Để ngăn chặn việc phát hành, sử dụng và cung cấp các sản phẩm không đạt chất lượng, công ty có các quy định chặt chẽ về quản lý, cách ly và xử lý các sản phẩm không đạt chất lượng.

2. Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa: Để loại bỏ các yếu tố không đủ tiêu chuẩn thực tế hoặc tiềm ẩn, công ty đã quy định chặt chẽ các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

3. Vận chuyển, bảo quản, đóng gói, bảo vệ và giao hàng: Để đảm bảo chất lượng hàng mua và thành phẩm của nước ngoài, công ty đã xây dựng các tài liệu xử lý, bảo quản, đóng gói, bảo vệ và giao nhận một cách chặt chẽ và có hệ thống.